Verhage & van der Laan centrum Arbeid & Gezondheid

Profiel

Verhage & van der Laan centrum Arbeid & Gezondheid is arbodienstverlener met een betrokken en persoonlijke werkwijze. Wij sturen aan op intensief contact met onze klanten omdat wij er van overtuigd zijn dat goede verzuimbegeleiding en aandacht voor preventie een samenspel is tussen werkgever, werknemer en arbodienst. We hechten veel waarde aan een vast team van medewerkers die voor u klaar staan. Een vast aanspreekpunt op ons secretariaat, een vaste casemanager en bedrijfsarts als aanspreekpunten voor al uw inhoudelijke vragen als het gaat om verzuim en re-integratie. U bouwt een band op met onze medewerkers omdat u niet steeds met verschillende medewerkers te maken heeft.
Samen met u bepalen we onze inzet en gaan we continue op zoek naar onze eigen meerwaarde. U weet dus altijd waarin u investeert. Dit zadelt u niet op met onnodige kosten of facturen voor ieder contact dat u met ons heeft. Door deze werkwijze zijn wij er van overtuigd dat u nooit teveel betaalt en zelfs goedkoper uit bent dan op dit moment waarschijnlijk het geval is.

Naast klantgerichtheid staat kwaliteit eveneens hoog in het vaandel. Wij zijn dan ook gecertificeerd arbodienstverlener. We houden onze medewerkers scherp door te werken aan deskundigheidsbevordering en voeren regelmatig multidisciplinair overleg over uw organisatie en de daarin werkzame medewerkers.

Wij zijn goed geautomatiseerd en maken gebruik van het online verzuimmanagementsysteem Dossiermanager. U kunt uw verzuim online melden wat ons in de gelegenheid stelt vroegtijdig met u mee te denken in de te nemen stappen.
Wij hechten hierbij veel waarde aan de wijze waarop we omgaan met persoonsgegevens en medische informatie waarvoor wij een privacyreglement hebben ontwikkeld. U weet daarmee exact welke informatie u van ons wel en niet kunt verwachten.

Daarnaast maken wij onderdeel uit van een groot centrum Arbeid & Gezondheid en zitten we onder 1 dak met bedrijfsfysiotherapeuten, psychologen, re-integratie- en outplacementadviseurs, arbeidshygienisten, arbeidsjuristen enzovoort. Dit zorgt voor korte lijnen en korte wachtlijsten.