Verhage & van der Laan centrum Arbeid & Gezondheid

Arbodienstverlening maatwerkcontract

Maatwerkcontract (kosten op basis van afgesloten modules).

Arbodienstverlening is, zeker als de organisatie wat groter wordt, niet in vastgestelde contractvormen af te spreken. Het kan immers zijn dat de organisatie zelf veel ervaring of know-how heeft in de verzuimbegeleiding of dat de verzuim- en arbeidsongeschiktheidscijfers laag of hoog zijn waardoor minder of meer ondersteuning nodig is.

Het maatwerkcontract is modulair samen te stellen. U bepaalt en wij kunnen hierbij uiteraard adviseren, welke diensten u wilt afnemen en wat u zelf doet. Daarmee kunt u direct invloed uitoefenen op de hoogte van de investering.

En ding is zeker. U sluit een contract af dat volledig is afgestemd op de wensen en behoeften van de organisatie. Wij gaan zelf altijd op zoek naar onze meerwaarde in de verzuimbegeleiding. U sluit nooit onnodige diensten bij ons af. Dit voorkomt (te) dure contractvormen. Met het maatwerkcontract voldoet uw organisatie bovendien aan de eisen die worden gesteld aan deskundige ondersteuning in de verzuim- en re-integratiebegeleiding opgenomen in de Wet verbetering Poortwachter en WIA en de regelgeving opgenomen in de arbowetgeving hoofdstuk 4, artikel  14. Zo maken wij gebruik van geregistreerde professionals waaronder de bedrijfsarts. Welke modules kunt u afsluiten:

ACTIVITEITEN
(de genoemde prijzen zijn per medewerker per jaar)

Standaard
hebben alle contracten een vast contactpersoon op het secretariaat en een vaste casemanager en wordt men aangesloten op onze digitale meld- en registratiesysteem Dossiermanager. Daarnaast ontvangt iedere aangesloten klant de digitale nieuwsbrief.
12,50 euro

Ondersteuning door secretariaat Verhage & van der Laan CAG
(Plannen afspraken/ uitnodigen telefonisch en schriftelijk van medewerker/ terugkoppelen van spreekuurresultaten).
12,50 euro               

Signaleren door Verhage & van der Laan CAG van:
(Vangnetprocedures ziektewet, regresrechtprocedures, signaleren aanpassingen WIA, signaleren van doorlopend verzuim, frequent verzuim, termijnsignalering Wet verbetering Poortwachter)
10,50 euro

Uitvoeren van 42e weeks melding UWV                                                            
2,50 euro

Uitvoeren van verzuimmeldingen richting verzekeraar                              
2,50 euro

Afstemmingsmoment casemanager organisatie in de eerste week van het verzuim.
In dit contact wordt besproken hoe de verzuimbegeleiding kan worden ingezet en wat de eventuele inzet van Verhage &  van der Laan CAG zal zijn.
8,50 euro

Neemt uw organisatie alle bovenstaande activiteiten op in het contract, dan bedragen de kosten 49,00 euro per medewerker per jaar.

Het is mogelijk om andere verrichtingen hieraan toe te voegen echter hanteert Verhage & van der Laan CAG de visie dat het altijd zal zoeken naar haar meerwaarde in de verzuimbegeleiding en niet onnodig activiteiten opneemt waarvan het onduidelijk is of ze ingezet worden of hoe vaak. Dit voorkomt dat er (te) dure contracten worden afgesloten.

Als u interesse heeft in een maatwerkcontract dan kunt u dit aangeven door via 'Contact' uw gegevens in te vullen en bij de opmerkingen aan te geven dat u interesse heeft in een maatwerkcontract.
Wij nemen dan contact met u op om een afspraak in te plannen zodat we samen met u zorg kunnen dragen voor een contract dat exact past bij de wensen en behoeften van uw organisatie.