Verhage & van der Laan centrum Arbeid & Gezondheid

Preventief medisch onderzoek

Preventief Medisch Onderzoek

Verhage & van der Laan CAG heeft veel ervaring met de uitvoering van Preventief Medisch Onderzoek zowel incompany als bij ons op locatie. Het gaat dan niet alleen om onderzoek van de ogen en de oren of om biometrie-onderzoek (lengte, gewicht, bloeddruk) maar ook om onderzoeken zoals longfunctietesten, hartfilmpjes bij rust en inspanning (ergometrie) en diverse bloed- en urinetesten. 
Onze onderzoeken worden uitgevoerd door BIG geregistreerde bedrijfsartsen en arboverpleegkundigen. 
Na afloop van de onderzoeken ontvangt de medewerker een eigen rapportage met daarin de indviduele testresultaten opgenomen. Deze krijgt hij of zij toegestuurd via de post op het eigen huisadres in verband met privacyregels. De organisatie ontvangt (mits er voldoende deelnemers zijn) een rapportage waarin trends zijn opgenomen.

Hoe het preventief medisch onderzoek er uit dient te zien voor uw organisatie (u dient overigens vanuit de arbowetgeving een PMO aan te bieden aan uw medewerkers) bepalen wij samen met u aan de hand van onderzoeken zoals bijvoorbeeld de Risico Inventarisatie & - Evaluatie. 
Voordat wij met het PMO aan de slag gaan, zullen wij allereerst de inhoud en uitvoering met u bespreken. Als dit duidelijk is, kunnen we u doorgeven hoe hoog de kosten zullen zijn. Hieronder worden de echter de kosten per onderzoek genoemd:

Biometrie (lengte/gewicht/BMI en bloeddruk):       20,00 euro

Visustest (ogen):   15,00 euro
Audiometrie (oren):   35,00 euro
Longfunctie:   45,00 euro
ECG (rust):   45,00 euro
ECG (inspanning): 95,00 euro
Bloedonderzoek:   Maatwerk  
Urinetest: 15,00 euro


Naast deze onderzoeken voeren wij voorafgaand een vragenlijstonderzoek uit. Afhankelijk van het soort vragenlijstonderzoek werken wij samen met SKB of met SCC Consultancy.

Wilt u een PMO laten uitvoeren binnen uw organisatie neemt u dan contact met ons op via deze link of stuur een mail naar info@verhage-vanderlaan.nl onder vermelding van 'Aanvraag PMO'.