Diensten

Arbodienstverlening, aan u de keus

Welke ondersteuning uw bedrijf nodig heeft  op het gebied van arbodienstverlening is geheel afhankelijk van de omstandigheden. We bespreken graag met u welk contract het beste aansluit bij uw organisatie.

Aanstellingskeuring

De Wet op de medische keuringen (Wmk) geeft regels voor aanstellingskeuringen. Een aanstellingskeuring mag in principe niet. Een keuring mag alleen als de uitoefening van de functie risico’s kan opleveren voor de gezondheid en veiligheid van de werknemer of anderen. En dan alleen als de werkgever die risico’s niet met gangbare maatregelen kan beperken.

Arbeidsdeskundig onderzoek

De arbeidsdeskundige bepaalt met de informatie van de bedrijfsarts wat de medewerker nog aankan, waar mogelijkheden beschikbaar zijn die passen bij de medewerker en aan welke wet- en regelgeving voldaan moet worden.

Budgetcoaching

Maar liefst 1 op de 5 huishoudens heeft risicovolle schulden. 3 op de 5 bedrijven heeft personeel met geldproblemen, zo blijkt uit onderzoek van het Nibud. Vaak zul je als HR daar niet snel iets over te horen krijgen. Vanuit schaamte en taboe zijn veel medewerkers niet open over de situatie tot het moment dat het eigenlijk te laat is.

Keuringen

Wij voeren diverse beroepsmatige keuringen uit zoals Rijbewijskeuringen CDE voor beroepschauffeurs, Combikeuringen, Taxipaskeuringen, Medibuskeuringen, Brandwachtkeuringen en Bodemsaneringskeuringen.

Preventief medisch onderzoek

Verhage & van der Laan CAG heeft veel ervaring met de uitvoering van Preventief Medisch Onderzoek zowel incompany als bij ons op locatie. Onze onderzoeken worden uitgevoerd door BIG geregistreerde bedrijfsartsen en arboverpleegkundigen.

Preventief spreekuur

Werknemers mogen de bedrijfsarts bezoeken voor vragen over hun gezondheid in relatie tot het werk, ook als er (nog) geen sprake is van verzuim of klachten. Het is een manier om verzuim te voorkomen. Als werkgever moet u uw werknemers actief informeren over de mogelijkheid van dit preventieve spreekuur bij de bedrijfsarts. Dat staat in de Arbowet en is opgenomen in het basiscontract.

Psychisch verzuimspreekuur

Verhage & van der Laan CAG heeft veel ervaring en expertise op het gebied van psychisch verzuim. Onze coaches zijn in staat om uw medewerker snel weer op de been te helpen en u te adviseren hoe u het beste om kunt gaan met psychisch verzuim.

RI&E en werkplekonderzoeken

Wij hebben veel ervaring opgebouwd in de begeleiding, uitvoering en toetsing van de Risico Inventarisatie en het uitvoeren van meer specialistische werkplekonderzoeken. Daarnaast zijn we in staat verdiepende onderzoeken uit te voeren op het gebied van veiligheid, arbeidshygiëne en fysieke belasting.

Second opinion

Een werknemer kan een second opinion aanvragen wanneer hij twijfelt aan de juistheid van het advies van de bedrijfsarts over gezondheidskundige vraagstukken in verband met de arbeid. Alleen de werknemer kan een second opinion aanvragen. Het aanvragen van een second opinion moet altijd in overleg met de eerste bedrijfsarts plaatsvinden.

Vaccinaties en prikaccidenten

Verhage & van der Laan CAG voert uw beroepsmatige vaccinaties uit; bijvoorbeeld Hepatitis A of B vaccinaties. Naast het verzorgen van de vaccinaties, registreren wij de vaccinaties ook voor u zodat u altijd een actueel beeld heeft van de medewerkers die zijn gevaccineerd.

Vertrouwenspersoon

Verhage & van der Laan BV kan voor uw organisatie de externe vertrouwenspersoon leveren in het kader van het beleid Psychosociale Arbeidsbelasting. Wij werken hiervoor met gecertificeerde vertrouwenspersonen.

Verzuimbegeleiding

Een goede verzuimbegeleiding is cruciaal voor een snelle, verantwoorde re-integratie en voor het minimaliseren van de duur van het verzuim. U bent wettelijk verplicht u bij de begeleiding van zieke werknemers te laten bijstaan door een bedrijfsarts. Deze is onderdeel van het contract arbodienstverlening waarbij u naast de inzet van de bedrijfsarts ook op andere aspecten wordt ondersteunt in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.  Uw eerste aanspreekpunt is hierbij de procesbegeleider verzuim die u op alle aspecten rondom verzuim kan ondersteunen zodat alle stappen tijdig worden doorlopen.

Verzuimtrainingen

Verhage & van der Laan CAG heeft jarenlange ervaring met het verzorgen van trainingen en workshops voor leidinggevenden/managers met een rol in de verzuimbegeleiding. Hiervoor hebben wij een eigen website ontwikkeld om u van de nodige informatie te voorzien als het gaat om mogelijkheden en investering.